hakda

Biz kim

1997-nji ýyldan bäri

XIYE kompaniýasynyň döredilmegine 27 ýyl boldy!

Xiye, global metallurgiýa eriş işi üçin ýaşyl akylly ulgam çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

1997-nji ýylda döredilen Xiye Technology Group Co., Ltd. (Xiye diýilýär) global metallurgiýa eritme pudagy üçin ýaşyl akylly ulgam çözgütleri bilen üpjün etmegi, 1 + 5 işewürlik modelini döretmegi we metallurgiýa önümçilik müşderilerini “metallurgiýa eritmesi” bilen üpjün etmegi maksat edinýär tehnologiýasy ”hökmünde görkezildi.Goşmaça bäş hyzmatlary aldy: “enjamlar toplumy, in engineeringenerçilik hyzmatlary, EPC, intellektuallaşdyryş we işlemek”, ýaşyl gysga prosesli polat öndürmek, ikinji derejeli arassalamak, kremniý metal, vanadiý we titanium, sary fosfor, magniý metal, ferroalloýlar we gaty galyndylar bejergisi.Hytaýda ösýän işewürlikden başga-da, Xiýe önümleri Malaýziýa, Indoneziýa, Filippinler, Wýetnam, Russiýa, Özbegistan, Gazagystan, Eýran, Päkistan, Müsür, Demirgazyk Koreýa, Uganda we ş.m.-den gowrak ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

Xiye milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ýöriteleşdirilen kärhana, ýokary derejeli we innowasiýa bilen işleýän KOK, gazel kärhanasy, ylym we tehnologiýa kärhanasy, merkezi Sian şäherinde ýerleşýär we degişlilikde Sinping, Tangşan we Şangluoda önümçilik kärhanalary bar.Xiye 2 sany metallurgiýa dizaýn kwalifikasiýasyna, 6 gurluşyk umumy şertnama kärine eýe bolup, üç ulgam şahadatnamasyndan geçdi.Häzirki wagta çenli dünýädäki müşderilere 1000-den gowrak dürli görnüşli enjam satdy.

Döredileli bäri, Xiye innowasiýa, ýurduň üsti bilen ýurda hyzmat etmek, abraýly we ykrar edilen kärhana gurmak we ulanyjylar üçin elmydama gymmatlyk döretmek, şeýle hem ulanyjylary merkezde goýmak we her bir müşderä hyzmat etmek baradaky işewürlik pelsepesini dowam etdirýär. gowy.Tehnologiki gözlegleri we önüm innowasiýalaryny amala aşyrmagy dowam etdirýäris, dolandyryş informatizasiýasynyň we önüm intellektiniň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrýarys we işewürlik ugrundaky tagallalarymyzy dowam etdirýäris.Xiye, ýaşyl, akylly, täsirli we pes uglerodly akylly zawodlary döretmek üçin Senagat 4.0, AI intellekt, senagat interneti we Xiye innowasiýa düşünjeleri bilen bilelikde müňlerçe taslama tehniki hyzmat tejribesine, ýüzlerçe esasy tehnologiýalara we ýüzlerçe işgärlere bil baglaýar. ulanyjylar üçin täze maksatlara ýetmäge we geljekki bazar bäsleşiginde amatly orny eýelemäge kömek edýär.

 • ýyllar

  Önümçilik tejribesi

 • Zawod

 • +

  Işgärler

XIYE

Korporatiw medeniýet

 • Korporatiw missiýa

  Korporatiw missiýa

  Xiye, global metallurgiýa eriş işi üçin ýaşyl akylly ulgam çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

 • Korporasiýa görnüşi

  Korporasiýa görnüşi

  Innowasiýa, ýurda senagat hyzmatyny ýerine ýetiriň, abraýly, müşderi tarapyndan ykrar edilen, milli kärhananyň ulanyjylary üçin gymmatlyk döretmäge dowam ediň.

 • Esasy baha

  Esasy baha

  Söýgi, yhlas, yhlas, ýeňiş.

 • Operasiýa filosofiýasy

  Operasiýa filosofiýasy

  Ulanyjylary merkeze goýmak we her bir müşderä gowy hyzmat etmek.

 • Dolandyryş pelsepesi

  Dolandyryş pelsepesi

  Prosessler we mehanizmler bilen maglumatlaşdyrmak, sanlaşdyrmak

 • Hyzmat filosofiýasy

  Hyzmat filosofiýasy

  Xiye-iň barlygynyň ýeke-täk sebäbi ulanyjylara hyzmat etmekdir.

 • Xiye Ruh

  Xiye Ruh

  Göreş, täzelik, wepalylyk, geň galdyryjy.

Kärhananyň esasy wakalary

 • 1987
 • 1997
 • 2008-nji ýyl
 • 2009
 • 2011-nji ýyl
 • 2013
 • 2015
 • 2017
 • 2020
 • 2021
 • 1987
  • Şanxi senagat elektrik peçini abatlaýyş zawody, öňki adymyz.
 • 1997
  • “Shaanxi” elektrik peçini bejermek zawody “Shaanxi” senagat elektrik peç kompaniýasy täzeden guruldy.
 • 2008-nji ýyl
  • Annualyllyk satuw 100 million ýuandan geçdi.
 • 2009
  • ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, daşky gurşawy dolandyryş ulgamy we hünär saglygy ulgamy şahadatnamasyny aldy.
 • 2011-nji ýyl
  • Kompaniýamyz eksport etmek hukugyny aldy we önümler üstünlikli Filippinlere, Indoneziýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.
 • 2013
  • Işlenip düzülen ilkinji "awtomatiki elektrod uzaldyjy enjam" üstünlikli işlenip başlandy.
 • 2015
  • Doly golçur kärhanasy "Dongfang Huachuang Engineering Technology Co., Ltd." dörediň.
 • 2017
  • Xiye, ýyllyk satuwy 250 million ýuana bolan ýokary tehnologiýaly kärhana öwrüldi.
 • 2020
  • Kompaniýanyň ady Xiye Tech Group Co., Ltd.
 • 2021
  • Kompaniýa Ylym we Tehnologiýa Innowasiýa Geňeşinde sanawy tamamlady we ýyllyk satuwy 400 million dollardan geçdi.

Önümçilik kuwwaty

 • Sian önümçilik bazasy
 • Tangshan önümçilik bazasy
 • Zhaşui önümçilik bazasy
takmynan takmynan_24 takmynan_25 takmynan-xiye-1 takmynan_23 takmynan_22
Tangshan önümçilik bazalary Tangshan önümçilik bazasy12 Tangshan önümçilik bazasy1 Tangşan önümçilik bazalary1 Tangshan önümçilik bazasy6 Tangshan önümçilik bazasy5
Zhaşui önümçilik bazasy (1) Zhaşui önümçilik bazasy (2) Zhaşui önümçilik bazasy (3) Zhaşui önümçilik bazasy (4) Zhaşui önümçilik bazasy (5) Zhaşui önümçilik bazasy (6)

Hyzmatdaş hyzmatdaş

özara döredijilik, özara bähbit

xinguigang
Hbis
valin topary
gündogar umyt
hebei donghai ýörite
ýörite polat
jinguang topary
tsing
ANANG XINPU
CFHI
Uzak polat
FUSHUNSTEEL
GY
LIU ZHOU STEEL
JINAN STEL
SHAGANG GROUP
UZAK STEL
HONGTA DEMIR
FENIX
HEBEI XINDA GROUP
Güýç
SINOSTEEL
TAI UUAN STEL
DONGHUA STEL
OUPHP
HU NAN STEL
HBIS GROUP SHISTEEL
LB GROUP
HENGYANG STEL
MCC
Hyzmatdaş müşderiler1
XIANG TAN DEMIR
Hoşin
Hyzmatdaş müşderiler
Hytaý Hytaý akademiýasy
GUI XIN
Demir
LA GAN GROUP
TG
YH
JZEG
TSINGSHAN
Hyzmatdaş müşderiler2
BAOWU
TZCO
MT