banner hakda

Agza kärhanalary

“Xiye Tech Group Co., Ltd.”

“Xiye Tech Group Co., Ltd.”

Goş: 8F, Sinýuan merkezi, 1 251, Fenghe ýoly, Lianhu etraby, Sian

Poçta kody: 710016

Telefon: 029-84513533

"Xiye Tech Group Co., Ltd." 1997-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Sian şäherinde ýerleşýär.Metallurgiýa in engineeringenerçilik hyzmatlary we enjamlary üçin umumy çözgütler bilen üpjün ediji.30 ýyldan gowrak ösüşden soň, hünärli peç öndürýän kärhana in engineeringenerçilik hyzmatlaryny, taslamanyň umumy şertnamasyny, doly enjamlaryny, gurnama in engineeringenerçiligini we amaly hyzmatlaryny birleşdirýän kärhana toparyna öwrüldi.

500-den gowrak işgärimiz, 10-dan gowrak elektrik peç pudagy boýunça hünärmen we 60-dan gowrak tehnik bar.Bizde 300-den gowrak ýadro tehnologiýasy bar, 60-dan gowrak içerki we daşary ýurtly EPC taslamalary, elektrik ýaýly peç taslamalary baglaşyldy we 60-dan gowrak içerki we daşary ýurtly elektrik peç taslamalary guruldy;Bu taslamalaryň kadaly işlemegi kompaniýa üçin öz wagtynda maglumat seslenmesini berýär we tehniki güýjümizi hasam ýokarlandyrdy we dizaýn, ösüş we önümçilik tejribämizi baýlaşdyrdy.Üznüksiz tagallalar bilen kompaniýamyz welaýatda ilkinji üç pudaga ýetdi.Şeýlelik bilen, ol ýeňiji boldy: ýokary tehnologiýaly kärhana, Shaanxi kärhanasynyň tehnologiki innowasiýa baýragy, AAA karz kärhanasy, iň oňat telekeçilik taslamasy baýragy, hytaýly dogruçyl telekeçiniň hormatly şahadatnamasy we ş.m. Xiye şäherde (okrugda) durnukly senagat kärhanasydyr ösüş we kämilleşdirişde ösüş we ajaýyp üstünlikler.

Xiye (Sýanýan) Enjamlary öndürýän kärhana

Goşuň: Sýanýan Ksingping enjamlaryny öndürýän senagat seýilgähi

Poçta kody: 713100

Telefon: 029-38276386

Sýanýan

Xiye (Sýanýan) Enjamlary öndürmek kärhanasy, Xiye Tech Group Co. Sýanýan şäheriniň Ksping enjamlaryny öndürýän senagat parkynda ýerleşýär.Zawod 35000 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýokary derejeli işlemek we beýleki amallar üçin 150-den gowrak ösen enjam enjamlary bar.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 110-dan gowrak hünärmen önümçilik işgäri bar.Esasan elektrik ojagy, peçiň suw sowadyjy bölekleri, mis bölekleri we poslamaýan polat bölekleri ýaly esasy komponentleri öndürmek bilen meşgullanýar.Häzirki wagtda Hytaýda elektrik peçiniň suw sowadyjy böleklerini we geçiriji goluny öndürýän birinji derejeli öndüriji.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 10000 tonna ýetýär.

Tangshan

Xiye (Tangshan) agyr senagat kärhanasy

Goşuň: Tangşan, Kaiping etraby, Liýuan şäher senagat parky

Poçta kody: 063000

Telefon: 400-9699-276

“Xiye” (Tangshan) Heavy Industry Co., Ltd., Xiye Tech Group Co.Zawod 100000 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýokary derejeli işlemek we beýleki amallar üçin 300-den gowrak ösen enjam enjamlary bar.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we 150-den gowrak hünärmen önümçilik işgäri bar.Esasan elektrik peçleri, peçiň metal gurluş böleklerini arassalamak, ýerüsti ulag, ýeňil we ýeňil awtoulag ýaly metallurgiýa enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.Zawodyň gaýtadan işleniş we önümçilik kuwwaty içerki birinji derejeli derejä ýetdi.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 50000 tonna ýetýär.

Xiye Technology Co., Ltd. (Zhaşui zawody)

Goşuň: Şangluo şäheriniň Zhaşui etrabynda Xiye toparynyň metallurgiýa senagat parky

Poçta kody: 711400

Telefon: 400-9699-276

A2
b

"Xiye Technology Co., Ltd.", "Xiye Tech Group Co., Ltd." -e tabyn bolan professional metallurgiýa enjamlary öndürýän zawod. Zawod Şangluo şäheriniň Zhaşui etrabynyň Xiye toparynyň Metallurgiýa senagat parkynda ýerleşýär.Zawod 150000 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýokary derejeli işlemek we beýleki amallar üçin 350-den gowrak ösen enjam enjamlary bar.
Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we 180-den gowrak hünärmen önümçilik işgäri bar.Esasan agyr metal gurluş bölekleri, ýerüsti ulaglar we beýleki komponentler ýaly metallurgiýa enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.Zawodyň gaýtadan işleniş we önümçilik kuwwaty içerki birinji derejeli derejä ýetdi.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 60000 tonna ýetýär.