hyzmat-banner

Şahsy otly

Xiye, başarnyklaryny ösdürmek we bu pudakda geljekdäki kynçylyklara garşy durmak üçin goldaw bermek arkaly dünýädäki müşderileri bilen tejribe, başarnyk we tehnologiýalary taýýarlaýar we paýlaşýar.

Döwrebap, akylly önümçilik zawodynda zawodyň netijeliligini, önümiň hilini, amaly howpsuzlygy we iş netijeliligini gazanmak üçin işgärleriň hünär ukyplaryny ösdürmek möhümdir.

Xiye ulanyjy işgärlerine öwrenmek, tor gurmak we amallary we tehniki hyzmat mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin teoretiki we amaly kurslary hödürleýär.

Okuw kurslarymyz tehniki hünärmenler tarapyndan öwredilýär we teoretiki düşünjäni amaly tejribe bilen birleşdirýär.Bu kurslaryň berjek hil okuwy, ähli ösümlik işgärleriniň tehniki bilimleri, iň oňat tejribe dolandyryşyny we amaly howpsuzlygy we has ýokary enjamlaryň elýeterliligini üpjün etmek üçin hünärlerini ýokarlandyrmak üçin zerurdyr.

Okuw maksatnamasy durmuşa geçirilenden soň, işgärleriň tejribesini we zawodyň işini gowulandyrmak üçin anyk we ýöriteleşdirilen hyzmat şertnamalarynyň çäginde goşmaça maslahat hyzmatlary berlip bilner.

Şahsy otly5
Şahsy otly6
Şahsy otly7