VD / VOD vakuum arassalaýjy peç

Önümiň beýany

VOD vakuum arassalaýjy peçiň enjam gurluşy, esasan, VD vakuum arassalaýjy peçiň gurluşy bilen deňdir.Esasy tapawut, VOD arassalaýjy peç wakuum şertlerinde suwuk polady dekarbonlaşdyrmak üçin kislorody üflemek üçin wakuum möhürleýjiniň ýokarky bölegine kislorod ýaragyny, göteriji ulgamyny we kislorod üpjünçilik ulgamyny goşýar.Bu usul dekarburizasiýa, deoksidasiýa, degassirlemek, kükürtlendirmek we erginlemek funksiýalaryna eýedir.VD / VOD eredilen polatdan wakuum arassalamak üçin ulanylýar.Iki sany gurluş görnüşi bar: tankyň gapagy we tankyň awtoulag görnüşi.VD / VOD ýumşak arassalaýjy peç enjamlary wakuum tankyndan ýa-da ulagda oturdylan tank görnüşinden, wakuum tankynyň gapagy, wakuum iýmitlendiriji enjam, kislorod üfleýji enjam (VOD-a degişlidir), elektrik awtomatlaşdyryş ulgamy, wakuum turbasy, tozan aýyrmak enjamy we wakuum nasosyndan durýar.Ojak tonnasy dürli-dürli5t-den 300t.Esasan poslamaýan polatdan, marganes polatdan, aşa pes ugleroddan ýasalan polatdan we garyndydan öndürmek üçin ulanylýar.

Haryt maglumatlary

Önüm öndürmek

 • VOD02
 • VOD03
 • VOD04
 • VOD05
 • VOD06
 • VOD07
 • VOD08

VD / VOD aýratynlyklarymyz

 • VD / VOD aýratynlyklary

  Wakuum tanky bir gatly içi boş möhürleýji halka bilen möhürlenendir we suw sowadyşy bilen goralýar.
  Bak gapagy ýokary güýç we birmeňzeş stres bilen kebelegiň baş gurluşyny kabul edýär.
  Wakuum tanky awtoulagy ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrýar we ýöremek durnukly.
  Wakuum turbasy tükeniksiz gazyň we howa akymynyň temperaturasyny peseldip bilýän suw bilen sowadylan turbany kabul edýär.
  El bilen gözegçilik penjiresiniň gözegçilik aýnasy inert gazy goramak we stroboskopiki enjam ýa-da telewizion kamera enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.
  Wakuum şertlerinde el bilen temperaturany ölçemegi we nusga almagy we awtomatiki iýmitlenmegi amala aşyryň.
  Kislorody üfleýän enjam az köýnekli, syzdyryjy we kislorod ýaragyny sazlamak üçin ýörite möhürleýji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.
  Argon üfleýär we garyşdyrýar.
  PLC dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

VD / VOD funksiýasy

Highokary hilli pes erginli polat, pes uglerod polat, rulman polat, lehimli polat gurluşy, poslamaýan polat,gaz, goşmaçalar wepolat suwdaky himiki düzümi.
Wakuum bilen iýmitlendirmek we garyndy düzümini gowy sazlamak.
Wakuum zaýalanmagy.
Wakuum kislorody dekarbonizasiýa öwürýär.
Aşaky argon garyjy.

VD VOD vakuum arassalaýjy peç3

Biz bilen habarlaşyň

Degişli waka

Kazyýeti gör

Degişli önümler

Elektrody uzaltmak (uzatmak) enjamy

Elektrody uzaltmak (uzatmak) enjamy

Gaty galyndylary arassalamak tehnologiýasy

Gaty galyndylary arassalamak tehnologiýasy

Polat öndürmek üçin elektrik ýaýly peç (EAF)

Polat öndürmek üçin elektrik ýaýly peç (EAF)